نمایش 385–396 از 411 نتیجه

نمایش 9 24 36

هود PH1907

سایز:  90 سانتیمتر نوع موتور: 4 دور توربو فلزی با پروانه نسوز قدرت مکش: 720 متر مکعب / ساعت سطح صدا: 62-57 دسی

هود PH1907W

سایز:  90 سانتیمتر نوع موتور: 4 دور توربو فلزی با پروانه نسوز قدرت مکش: 720 متر مکعب / ساعت سطح صدا: 62-57 دسی

هود PH1908

سایز:  90 سانتیمتر نوع موتور: 4 دور فلزی قدرت مکش: 720 متر مکعب / ساعت سطح صدا: 62-57 دسی بل صفحه کنترل: لمسی نوع فیلتر: 3 لایه

هود PH1909

سایز:  90 سانتیمتر نوع موتور: 4 دور توربو فلزی با پروانه نسوز قدرت مکش: 720 متر مکعب / ساعت سطح صدا: 62-57 دسی

هود PH1910

سایز:  90 سانتیمتر نوع موتور: 4 دور توربو فلزی با پروانه نسوز قدرت مکش: 500 متر مکعب / ساعت سطح صدا: 62-57 دسی

هود PH1911

سایز:  90 سانتیمتر نوع موتور: 4 دور توربو فلزی با پروانه نسوز قدرت مکش: 500 متر مکعب / ساعت سطح صدا: 62-57 دسی

هود PH2901

سایز:  90 سانتیمتر نوع موتور: 4 دور  با پروانه نسوز قدرت مکش: 500 متر مکعب بر ساعت سطح صدا: 62-57 دسی بل صفحه

هود PH2902

سایز:  90 سانتیمتر نوع موتور: 4 دور  با پروانه نسوز قدرت مکش: 500متر مکعب بر ساعت سطح صدا: 62-57 دسی بل صفحه پانل:

هود PH3901

سایز:  90 سانتیمتر نوع موتور: 4 دور  با پروانه نسوز قدرت مکش: 720 متر مکعب بر ساعت سطح صدا: 62-57 دسی بل صفحه

هود PH4702

سایز:  70 سانتیمتر نوع موتور: 4 دور  با پروانه نسوز قدرت مکش: 500 متر مکعب بر ساعت سطح صدا: 62-57 دسی بل نوع

هود PH4703

سایز:  75 سانتیمتر نوع موتور: 4 دور  با پروانه نسوز قدرت مکش: 720 متر مکعب بر ساعت سطح صدا: 62-57 دسی بل نوع

هود PH4703W

سایز:  75 سانتیمتر نوع موتور: 4 دور  با پروانه نسوز قدرت مکش: 720 متر مکعب بر ساعت سطح صدا: 62-57 دسی بل نوع