نمایش 97–108 از 181 نتیجه

سینک PS 4204 پرنیان

ابعاد :  40*72 سانتیمتر ضخامت: 1.00 میلیمتر عمق لگن: 20 سانتیمتر نوع لگن: باکسی جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا دارای

سینک PS 4205

ابعاد :  40*34 سانتیمتر ضخامت: 1.00 میلیمتر عمق لگن: 20 سانتیمتر نوع لگن: باکسی جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا دارای

سینک PS 4205 پرنیان

ابعاد :  40*34 سانتیمتر ضخامت: 1.00 میلیمتر عمق لگن: 20 سانتیمتر نوع لگن: باکسی جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا دارای

سینک PS 4206

ابعاد : 50*50 سانتیمتر ضخامت: 1.00 میلیمتر عمق لگن: 20 سانتیمتر نوع لگن: باکسی جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا

سینک PS 4206 پرنیان

ابعاد : 50*50 سانتیمتر ضخامت: 1.00 میلیمتر عمق لگن: 20 سانتیمتر نوع لگن: باکسی جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا

سینک PS 4207

ابعاد : 50*77 سانتیمتر ضخامت: 1.00 میلیمتر عمق لگن: 20 سانتیمتر نوع لگن: باکسی جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا

سینک PS 4207 پرنیان

ابعاد : 50*77 سانتیمتر ضخامت: 1.00 میلیمتر عمق لگن: 20 سانتیمتر نوع لگن: باکسی جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا

سینک PS 4208

ابعاد : 51*72 سانتی متر نوع نصب : توکار ( فلاش مونت ) نوع لگن : باکس زاویه لگن :

سینک PS 4209

ابعاد : 51*100 سانتی متر نوع نصب : توکار ( فلاش مونت ) نوع لگن : باکس زاویه لگن :

سینک PS 4230

ابعاد :  53*120 سانتیمتر ضخامت: 0.8 میلیمتر عمق لگن: 22 سانتیمتر جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا دارای نوار آب بندی PU  بسته

سینک PS 4230 پرنیان

ابعاد :  53*120 سانتیمتر ضخامت: 0.8 میلیمتر عمق لگن: 22 سانتیمتر جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا دارای نوار آب بندی PU  بسته

سینک PS 4231

ابعاد : 50*100 سانتی متر نوع نصب : توکار ( فلاش مونت ) نوع لگن : باکس زاویه لگن :