نمایش 217–228 از 317 نتیجه

سینک PS2213

ابعاد : 50*80 سانتی متر نوع نصب : توکار نوع لگن : باکس عمق لگن : 17 سانتیمتر ضخامت ورق

سینک PS2214

ابعاد : 50*120 سانتی متر نوع نصب : توکار نوع لگن : باکس زاویه لگن : R 60 عمق لگن

سینک PS3101

ابعاد :  50*100 سانتیمتر ضخامت: 0.5 میلیمتر عمق لگن: 14 سانتیمتر جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا بسته بندی دایکات 

سینک PS3101 پرنیان

ابعاد :  50*100 سانتیمتر ضخامت: 0.5 میلیمتر عمق لگن: 14 سانتیمتر جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا بسته بندی دایکات 

سینک PS3102

ابعاد :  50*100 سانتیمتر ضخامت: 0.5 میلیمتر عمق لگن: 14 سانتیمتر جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا بسته بندی دایکات 

سینک PS3102 پرنیان

ابعاد :  50*100 سانتیمتر ضخامت: 0.5 میلیمتر عمق لگن: 14 سانتیمتر جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا بسته بندی دایکات 

سینک PS3103

ابعاد :  50*100 سانتیمتر ضخامت: 0.5 میلیمتر عمق لگن: 14 سانتیمتر جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا بسته بندی دایکات 

سینک PS3103 پرنیان

ابعاد :  50*100 سانتیمتر ضخامت: 0.5 میلیمتر عمق لگن: 14 سانتیمتر جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا بسته بندی دایکات 

سینک PS3104

ابعاد :  50*120 سانتیمتر ضخامت: 0.5 میلیمتر عمق لگن: 14 سانتیمتر جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا بسته بندی

سینک PS3104 پرنیان

ابعاد :  50*120 سانتیمتر ضخامت: 0.5 میلیمتر عمق لگن: 14 سانتیمتر جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا بسته بندی

سینک PS3105

ابعاد :  60*120 سانتیمتر ضخامت: 0.5 میلیمتر عمق لگن: 14 سانتیمتر جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا بسته بندی

سینک PS3105 پرنیان

ابعاد :  60*120 سانتیمتر ضخامت: 0.5 میلیمتر عمق لگن: 14 سانتیمتر جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا بسته بندی